Het profiel van Irene Hofmeijer

Irene Hofmeijer

Kinderarts

Contactgegevens

ADHD praktijk Pietje Bell

Westvest 33

2611AZ

Delft

071-2134240

Doelgroep

8 tot en met 12 jaar, 12 tot en met 18 jaar

Over Irene Hofmeijer

ADHD PRAKTIJK Pietje Bell is een praktijk voor kinderen van 6 tot 18 jaar met gedrags- en of leerproblemen. Binnen de praktijk zijn behandelaren (artsen, verpleegkundig specialist) werkzaam met jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met AD(H)D.

De praktijk richt zich op:

  • psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD en ADD;
  • behandeling in samenwerking met psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen;
  • efficiënte en cliëntvriendelijke aanpak;

Als onderzoek van een psycholoog/orthopedagoog heeft uitgewezen, dat uw kind AD(H)D heeft en (ouder)begeleiding onvoldoende de gedrags- en of leerproblemen heeft doen verminderen, kan medicatie een aangewezen behandeling zijn. De behandelend psycholoog/pedagoog kan dan verwijzen naar ADHD PRAKTIJK Pietje Bell. In verband met de vergoeding is er ook een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Na verwijzing, vindt naast een intake en een screening, een beperkt medisch onderzoek plaats. Naar aanleiding hiervan wordt een behandelvoorstel gedaan.

Als medicatie bij uw kind is aangewezen, wordt uitgebreid informatie gegeven. Mocht u besluiten voor een medicamenteuze behandeling, dan wordt aan de hand van vragenlijsten het effect van de medicatie gemonitord. Als de medicatie de gedragsproblemen doet verminderen, blijft uw kind onder begeleiding en controle.

Naast medicatie kan het nodig zijn dat ouder en of kind onder begeleiding blijven van de behandelend psycholoog/orthopedagoog.

In onderling overleg vindt afstemming van de behandeling plaats.

Problematiek

Aandacht- en concentratieproblemen, AD(H)D, Autisme

Therapievormen

Oplossingsgerichte therapie