Het profiel van Marije van Etten

Marije van Etten

GZ Psycholoog (BIG)

Contactgegevens

SCOPE Psychotherapie

Bezuidenhoutseweg 1

2594AB

Den Haag

070-3477517

Doelgroep

0 tot en met 4 jaar, 4 tot en met 8 jaar, 8 tot en met 12 jaar, 12 tot en met 18 jaar, Jongvolwassen 18 tot en met 23 jaar

Over Marije van Etten

Ik ben Marije van Etten en ik ben GZ psycholoog. Ik ben reeds vanaf 2004 werkzaam in de Kinder- en Jeugd GGZ; eerst bij Rivierduinen en daarna bij de Opvoedpoli. Bij beide instellingen hebben ik veel ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Per 1 maart 2019 werk ik in mijn eigen praktijk SYNC Psychologie. Per 1 maart 2020 ben ik onderdeel van SCOPE Psychotherapie te Den Haag, waar ik met veel plezier samenwerk met mijn fijne collega’s Machteld Meijer en Peter Wullems. U kunt met uw kind voor een groot aantal vragen bij mij terecht. Een speciaal aandachtsgebied binnen mijn werk zijn de kinderen en gezinnen die nare life event(s) hebben meegemaakt, en getraumatiseerd zijn geraakt door 1 of opeenvolgende ingrijpende gebeurtenissen. Doorgaans ben ik veelal werkzaam met kinderen in de basisschoolleeftijd en het zeer jonge kind (0-6 jarigen) en hun gezin. Met aandacht voor de ouder- kind interactie, vanuit de gehechtheid, gezinspatronen en de algemene kennis van deze intensieve periode in het leven van een kind en de ouder, zorg ik samen met ouders en kind tijdens de behandeling voor een hernieuwde balans.

Indien nodig en wenselijk voor de behandeling van uw kind, kan ik ook de ouder(s) een kortdurende trauma behandeling bieden, temeer ik ook contracten het met de meeste zorgverzekeraars. Waar nodig werk ik tevens samen met mijn collega’s om u en uw gezin verder te helpen; soms kan het prettig zijn de ouderbegeleiding apart van de kind- behandeling te bieden bijvoorbeeld.

Tot slot heb ik ook nog andere passies binnen het vak, namelijk het geven van supervisie en onderwijs. Supervisie aan basispsychologen, GZ-ers in opleiding, maar ook soms aan vaktherapeuten of andere collega’s. Ik geef les aan de RIno binnen de GZ- opleiding. Ik verzorg tevens samen met een collega uit het onderwijs de training “traumasensitief onderwijs” die is ontwikkeld door Leony Coppens. Deze training wordt gegeven aan teams op scholen en aan andere onderwijsprofessionals, zoals ambulant begeleiders.

Deze behandelaar/praktijk heeft een contract met Kracht waardoor de behandeling in aanmerking komt voor vergoede zorg indien het adres van uw kind/jongere in het postcodegebied valt van Kracht.

Problematiek

Aandacht- en concentratieproblemen, AD(H)D, Angstproblemen, Autisme, Dwangproblemen, Gedragsproblemen, Hechtingsproblemen, Psychosomatische problemen, Slaapproblemen, Sociaal-emotionele problemen, Stemmingsproblemen, Trauma, Zelfbeeld, Zindelijkheidsproblemen

Therapievormen

Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Ouderbegeleiding, Sensorimotor psychotherapy, Speltherapie