De vereniging

Vereniging Vrijgevestigden Jeugd GGZ Haaglanden

De vereniging behartigt de belangen van vrijgevestigden (en daarmee hun cliënten) als onderdeel van het zorglandschap voor de Jeugd GGZ. Wij staan gezamenlijk voor het belang van een divers zorgaanbod waarin onze kernwaarden centraal staan: deskundig, persoonlijk en kleinschalig. Wij staan voor keuzevrijheid voor cliënten.

Door ons te verenigen hebben wij, naast onze andere samenwerkingspartners, ook onderling een sterk netwerk om mee samen te werken.

Op deze website willen wij ouders en jongeren die hulp zoeken een duidelijk overzicht geven van onze gekwalificeerde jeugdbehandelaren, zodat zij eenvoudig de behandelaar kunnen kiezen die past bij de vraag. Ouders en hun kind(eren) kunnen zich, in overleg met de huisarts of een andere verwijzer, aanmelden bij de praktijk van hun keuze.

Gemeenten en bestuurders kunnen zich door deze website een beeld vormen van het werk van de vrijgevestigde geregistreerde hulpverleners.

Voor verwijzers biedt de website de mogelijkheid de hulpverlener te zoeken die kan aansluiten op gesignaleerde problematiek.

Naar instellingen op het gebied van Jeugdzorg is deze website een uitnodiging om samen te werken.