De vereniging

Informatie over de vereniging

De vereniging behartigt de belangen van vrijgevestigden (en daarmee hun cliënten) als onderdeel van het zorglandschap voor de Jeugd GGZ. Wij staan gezamenlijk voor het belang van een divers zorgaanbod waarin onze kernwaarden centraal staan: deskundig, persoonlijk en kleinschalig. Wij staan voor keuzevrijheid voor cliënten.

Door ons te verenigen hebben wij, naast onze andere samenwerkingspartners, ook onderling een sterk netwerk om mee samen te werken.

Op deze website willen wij ouders en jongeren die hulp zoeken een duidelijk overzicht geven van onze gekwalificeerde jeugdbehandelaren, zodat zij eenvoudig de behandelaar kunnen kiezen die past bij de vraag. Ouders en hun kind(eren) kunnen zich, in overleg met de huisarts of een andere verwijzer, aanmelden bij de praktijk van hun keuze.

Gemeenten en bestuurders kunnen zich door deze website een beeld vormen van het werk van de vrijgevestigde geregistreerde hulpverleners.

Voor verwijzers biedt de website de mogelijkheid de hulpverlener te zoeken die kan aansluiten op gesignaleerde problematiek.

Naar instellingen op het gebied van Jeugdzorg is deze website een uitnodiging om samen te werken.

Huidige bestuursleden (laatste update: november 2023)

Voorzitter: Rinske Mansens
Secretaris: Angelique van den Kerkhoff
Penningmeester: Marieke Stevens
Algemeen bestuurslid: Jantien Vrijmoet
Algemeen bestuurslid: Jessica Brouwers

Contact

U kunt contact opnemen met de vereniging via ons e-mailadres info@kindenjeugdhaaglanden.nl

Lid worden?

Werk je als vrijgevestigde in de GGZ jeugd in de regio Haaglanden? Dan is deze website hét adres om lid te worden van de vereniging die de belangen van vrij gevestigde behartigt en samenwerking faciliteert. Voor een relatief laag bedrag (€75,- kun je lid worden van de vereniging “Vrijgevestigde GGZ jeugd Haaglanden”. Voor dat lidmaatschap krijg je het volgende terug:

  • Een vereniging die jouw belangen behartigt in contacten met gemeenten en organisaties.
  • Een organisatie die aandacht vestigt op de voordelen van vrijgevestigde praktijken.
  • Een platform voor de uitwisseling van informatie over ontwikkelingen in de jeugd GGZ
  • Een kanaal om contacten te leggen met andere vrijgevestigde collega’s voor bijvoorbeeld intervisie.
  • Gratis toegang tot referaat avonden waarop verworven kennis/ervaring wordt gedeeld.
  • Een website waarop je met je eigen praktijk duidelijk zichtbaar bent.
  • De mogelijkheid om als starter extra ondersteuning/advies te krijgen.
  • Lid van een groep enthousiaste collega’s waar je je bij thuis gaat voelen.

Aarzel niet, maar meld je aan.

Voor meer informatie of aanmelding  kun je contact opnemen met het bestuur via ons e-mailadres info@kindenjeugdhaaglanden.nl