Gemeente & Instellingen

Als vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders werken wij allemaal in de gemeenten die samen Haaglanden vormen (H1 en H9). Wij zijn (BIG/SKJ geregistreerde, postdoctoraal geschoolde) psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters en bieden een breed spectrum van Jeugd GGZ behandelingen.

Wat betekenen wij in de gemeente voor het zorglandschap?

Alle kenmerken van vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders sluiten aan bij de uitgangspunten van de gemeenten. Zorg en ondersteuning bieden die zoveel mogelijk dichtbij huis plaatsvindt en aansluit bij wat écht nodig is (Statement 24-uurssessie Zorglandschap; link naar –> Statement 24-uurssessie Zorglandschap (vng.nl):

 • hulp dicht bij huis
 • goed ingebed in lokale situaties (bekend met huisartsen en scholen)
 • kleinschalig en daarmee kostenefficiënt
 • professionele zorg op maat en in een netwerk
 • continuïteit in de hulp (één vaste vertrouwde hulpverlener voor kind en ouders)
 • zowel eenvoudige als complexe meervoudige Jeugd-GGZ

Wat staat centraal in het aanbod van vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders?

Vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders bieden vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders kleinschalige georganiseerde zorg in de wijk: er is één vaste, vertrouwde professional waarbij ze telkens terechtkunnen. Cliënten ervaren deze zorg vaak als laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar.

Vanuit het perspectief van gemeenten en organisaties biedt de samenwerking met vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders ruimte in de contractering: er ontstaat een flexibele schil waar de gemeente of de organisatie een beroep op kan doen.

Welke aanbod en specialismen zijn er en hoe vind ik die?

Iedere vrijgevestigde jeugdhulpaanbieder geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid, affiniteit en betrokkenheid zijn eigen specialisme vorm en volgt de ontwikkelingen op zijn vakgebied nauw. Er is daardoor een breed palet aan kennis en specialismen. Hierin weten wij elkaar te vinden.

Er worden veel verschillende behandelingen aangeboden zoals: cognitieve gedragstherapie, acceptance & commitment therapie, oplossingsgerichte therapie, e-health, symbooldrama, EMDR, dyslexie behandeling en systeemtherapie.

Vanuit deze specialisaties is preventie, voorlichting en consultatie ook mogelijk.

Er kan monodisciplinair gewerkt worden, maar ook multidisciplinair. Ook kan er worden samengewerkt met andere praktijken die een aanvullende specialisatie bieden en met grotere jeugdhulpaanbieders.

Op deze site zijn alle praktijken met hun specialisaties te vinden. Meer informatie per praktijk is te vinden op de afzonderlijke websites. Een overzicht van bijzondere specialisaties van alle praktijken die lid zijn, is op te vragen bij het bestuur.

Hoe wordt de kwaliteit geborgd?

Alle vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders op deze site zijn BIG/SKJ geregistreerde behandelaren en daarmee allen bevoegd tot regiebehandelaar in de Jeugd GGZ (basis of specialistisch). Wij zijn allen universitair geschoold met postdoctorale nascholing.

Visitatie, beschikbaarheid van een klachtenregeling, nascholing en intervisie garanderen het op niveau blijven van de kwaliteit van de jeugdhulp. De verplicht herhaalde beroepsregistraties vormen  een extra controle.

Deze kwaliteit kan ook ingezet worden in de regio voor het ontwikkelen van scholing binnen de GGZ.

Samenwerken met vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders?

Als vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders in een flexibel samenwerkingsverband kunnen wij gemakkelijk op nieuwe situaties inspelen. De lijnen met andere betrokkenen houden we zo kort mogelijk. We zijn bereid om op verschillende vlakken overleg en samenwerking op te zoeken en aan te gaan met ieder die op het gebied van jeugdhulpverlening actief is: inhoudelijk, organisatorisch, politiek.

Als u na het lezen van deze informatie meer wilt weten of een afspraak wilt maken met betrekking tot samenwerking bel of mail dan met het bestuur van de vereniging info@kindenjeugdhaaglanden.nl of met één van de praktijken.

Wat kenmerkt de vrijgevestigde jeugdhulpaanbieder?

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders zijn er altijd geweest. Je start een praktijk omdat je bevlogen bent. Een eigen praktijk biedt vaak andere mogelijkheden om het vak zo uit te oefenen als je voor ogen staat:

 • Laagdrempelig contact met de cliënt
 • Vorm kunnen geven aan je eigen praktijk tot aan de inrichting toe
 • Dát specialisme ontwikkelen waar je belang aan hecht
 • Weinig tijd verliezen aan overleg en organisatie
 • Vooral met “ambacht” van hulpverlenen bezig kunnen zijn

Veel jeugdhulpverleners zetten deze stap naar een eigen praktijk nadat ze ruime ervaring hebben opgedaan. Pas dan gaan ze die uitdaging aan om op een eigen manier vorm te kunnen geven aan de hulp aan kinderen.

Voor meer informatie over het contracteren of samenwerken met vrijgevestigde zorgaanbieders:

VNG over vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders: link naar –> Over vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders (vng.nl)

Of lees de Q&A en handreiking opgesteld door samenwerkende beroepsverenigingen:  link naar –> Q&A vrijgevestigde zorgaanbieders (vng.nl)