Hulpverleners & Verwijzers

Alle vrijgevestigde jeugdbehandelaren op deze site vormen een samenwerkingsverband. Wij bieden laagdrempelige en persoonlijke Jeugd-GGZ; diagnostiek en/of behandeling door een kinder- en jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist, gz-psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Wij bieden een persoonlijke benadering binnen een warme en vertrouwde omgeving, dichtbij huis.

Wij werken allemaal in de regio Haaglanden. Hieronder vallen de volgende gemeentes: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Westland, Wassenaar, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Voorschoten. In 2023 bieden velen van ons vergoede zorg vanuit deze gemeentes.

Deskundigheid

De Vereniging voor vrijgevestigde GGZ Haaglanden, bestaat uit ervaren en deskundige jeugdbehandelaren die in elke regio van Den Haag en de H9 gemeenten te vinden zijn. Zij leveren allen kwaliteit en beschikken ieder over hun eigen expertise. Door samen met uw leerling, patiënt of cliënt op zoek te gaan naar welke behandelaar bij uw cliënt past, kan dus goed afgestemd worden welke behandelaar datgene kan bieden wat er nodig is.

Expertises

Alle vrijgevestigde jeugdbehandelaren hebben zich gedurende hun loopbaan gespecialiseerd in verschillende doelgroepen, problematieken en behandelmethodes. U kunt op deze website naast naam en locatie, zoeken op type probleem en behandelmethode. Meer informatie over het aanbod en de verschillende methodieken en specialisaties kunt u vinden op de praktijkwebsite van de betreffende vrijgevestigde.

Wij bieden hulp bij een breed spectrum aan problematieken. Hieronder vallen onder meer angststoornissen, trauma, aandacht- en concentratieproblemen, ontwikkelingsstoornissen en hechtingsproblemen. Behandelmethodieken die ingezet kunnen worden, zijn onder andere bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie, acceptance & commitment therapie, oplossingsgerichte therapie, e-health, symbooldrama, EMDR, dyslexie behandeling en systeemtherapie. Bij twijfel kunt u ook één van ons consulteren, wij weten ook elkaar goed te vinden.

Samenwerking

Alle vrijgevestigde jeugdbehandelaren hebben een grote bereidheid tot overleg en samenwerking met ouders, scholen en andere kinder- en jeugdhulpverleners. U kunt ook altijd contact opnemen voor consultatie. De bekendheid met de sociale kaart is groot. Er wordt naar gestreefd soepel met situaties om te gaan. “Ondernemen” en “buiten de kaders denken”, is daarbij een sterke kwaliteit.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid van de cliënt staat hoog in het vaandel. Cliënten kunnen zelf of samen met uw hulp op de website van de vereniging uitzoeken bij welke behandelaar zij verwachten de juiste hulp te kunnen krijgen en zich prettig en vertrouwd te gaan voelen. Want zoals u weet, is het vertrouwen hebben in de behandelaar een belangrijke pijler voor het behalen van goede resultaten in een behandeling. Deze keuzevrijheid geeft de cliënt en / of ouder(s) bovendien het gevoel van controle en regie, dat voor uw cliënten mogelijk voorwaardelijk kan zijn in het wel of niet aangaan van een behandeling.

Persoonlijk en kleinschalig

Vrijgevestigde behandelaren bieden een persoonlijke benadering binnen een warme en vertrouwde omgeving. De cliënt krijgt bij een vrijgevestigde meestal met één vaste behandelaar te maken waarmee het intakegesprek, (eventueel) onderzoek en behandeling plaats vindt. Dit zorgt voor continuïteit en een grote betrokkenheid. Ook is de behandelaar goed in staat maatwerk te leveren en snel in staat te schakelen met personen in het netwerk van de cliënt en andere zorgaanbieders.

Dit is in het bijzonder van belang voor cliënten waarbij het vertrouwen in de hulpverlening geschaad is. Een persoonlijke benadering, door één behandelaar die gedurende het hele proces betrokken is, kan in zo’n situatie een voorwaarde zijn voor het aangaan en volhouden van een behandeling.

Supervisie

Mocht u als hulpverlener op zoek zijn naar supervisie voor u of uw collega, dan kunt u hiervoor ook terecht bij verschillende leden van de vereniging. Leden bieden hierover informatie op hun eigen site.